Δικαιολογητικά Εγγραφής

  1. Μία αίτηση εγγραφής
  2. Μία αίτηση εγγραφής στην Δύναμη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.)
  3. Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλο Σύλλογο
  4. Τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες
  5. Δελτίο Υγείας θεωρημένο από καρδιολόγο
  6. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας η Διαβατηρίου
  7. Εφ’ άπαξ καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την εγγραφής σας
  8. Καταβολή της ετήσιας συνδρομής στον Σύλλογο
  9. Πληρωμή τέλους προς τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) η οποία εκδίδει την απαραίτητη ταυτότητα Σκοπευτή (Δ.Α.Ι. Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας)

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα παραλάβετε από τον Σύλλογο κατά την εγγραφή σας.

Αθλητές οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην δύναμη άλλου Σκοπευτικού Συλλόγου μπορούν να ζητήσουν μεταγραφή από τον Σύλλογό τους κατά τη μεταγραφική περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύλλογο στα κατωτέρω τηλέφωνα επικοινωνίας.


Οικονομικές Υποχρεώσεις

Εγγραφή στον Σύλλογο (εφάπαξ) και για όλα τα αθλήματα της σκοποβολής (άνδρες και γυναίκες) 50,00 €
Ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο (για όλα τα αθλήματα της σκοποβολής, άνδρες και γυναίκες) 50,00 €
Νέοι μέχρι 18 ετών 50,00 €
Παράβολο στην ΣΚ.Ο.Ε. για την Έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) 35,00 €
Παράβολο στην ΣΚ.Ο.Ε. για την Πρακτική Σκοποβολή (ετησίως) 5,00 €
Ετήσια ανανέωση Δ.Α.Ι. (παράβολο ΣΚ.Ο.Ε.) 30,00 €

Προσοχή: Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) και η ταυτότητα IPSC ανανεώνονται κάθε Ιανουάριο και όποιος δεν ανανεώσει το Δ.Α.Ι δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες